fredag 27. september 2013

Takknemlig vi kom levende fra bilbrann!

Tirsdag 24. September er jeg og min datter på tur fra Althea til flyplassen i Alicante, Spania.
Min datter er godt kjent i dette området og har kjørt til og fra flyplassen utallige ganger.
Da vi nærmer oss flyplassen, ser jeg et rødt kilt hvor det står Aeroporto = flyplass. Skal vi ta av her spør jeg? Neida svarer hun. Så vi kjører videre. Det er stor trafikk og mange trailere på motorveien.
Plutselig sier hun: "faen" vi ha kjørt for langt!!!
For aller første gang har hun kjørt feil!!! På motorveien i Spania, er det ikke bare å ta fra motorveien og kjøre tilbake. Neida, vi må om et stort fjell og er gått på tur til Madrid da vi endelig klarer å komme oss tilbake mot flyplassen.
Da jeg endelig løper inn til innsjekk hos Norweigan på Alicante flyplass,
er det stengt for 20 minutter siden :-(
Jepp! Det var aller første gang jeg mistet et fly!!!
Vi setter oss ned på kafeen utenfor flyplassen for å planlegge hvordan jeg skal komme meg
hjem til Narvik nå. Det går jo bare direkte-fly 1 gang pr. uke, så da må jeg fly om Oslo.
Etter ca. 45 min. med planlegging og kaffedrikking, setter vi oss i bilen for å kjøre tilbake.
Min datter skal jo på jobb.
Vi kjører i ca. 20 min. Så.........
I nærheten av La Vila Joiosa hører jeg en svak tikkelyd fra motoren.
Takk Gud har vi ikke musikk på! Vi nyter de siste minuttene vi har sammen før jeg må dra hjem til Narvik igjen. Jeg spør om hun hører lyden? Hvilken lyd? Lyden tiltar litt i styrke og jeg sier hør!!! Dette er helt feil! Kjør ut til siden! Hun prøver å vri rattet og bremse, men begge deler fungerer veldig dårlig. Heldigvis er hun en dyktig sjåfør og får stoppet bilen ved motorveien og nødlyset på.
I samme sekund som vi stopper, velter hvit røyk ut av motoren. Vi hopper ut av bilen- Da kommer det første høye smellet. Vi løper i panikk bort fra bilen. Hun er barbent. Det eneste vi har fått med, er hver vår mobiltelefon. Den hadde vi i fanget. 30 sekunder er gått, så kommer et nytt smell, orange flammer og svart røyk velter ut av bilen og over moterveien. Biler kjører forbi hele tiden.
Ingen gjør antydning til å stoppe. Ser bare nysgjerrig på oss.
To blonde damer og en hvit brennende bil!!!!!
***************
Grateful to be alive after car fire!

Tuesday 24 September I and my daughter are driving from Althea to the airport in Alicante, Spain.
My daughter is well known in this area and have driven to and from the airport countless of times.
As we approach the airport, I see a red traffic sign that says Aeroporto = airport. Should we take off here, I ask? Oh no she replies. So we drive on. There is heavy traffic and lots of trucks on the highway.
Suddenly she say, "hell" we have gone too far!!
For the first time she has driven in the wrong direction!! On the highway in Spain, it isn`t easy to find the way back on the highway. So first we must drive around a big mountain and almost to Madrid before we finally manage to get back to the airport.
When I finally runs into the check- in at Norweigan at Alicante Airport,
it was closed 20 minutes ago :-(
Yepp ! It was the first time I lost a plane!!!
We sat down at the cafe outside the airport to plan how I could get back
home to Narvik. The plane I lost, was the only direct flight 1 once week, so now I have to fly by Oslo.
After approx. 45 min. planning and drinking coffee, we sat in the car for driving back to Althea.
My daughter 's supposed to work.

We drive for approx. 20 min. So .........
Near La Vila Joiosa I hear a slight ticking sound from the engine.Thank God we do not have music on! We are enjoying the last few minutes we have together before I have to go home to Narvik, Norway again. I ask if she hears the sound? What sound? The sound increases slightly in strength and I say hear! This is completely wrong! Stop the car! She tries to turn the steering wheel and brake, but both work very badly. Fortunately she is a talented driver and get the car stopped at the motorway and emergency light on .In the same second that we stop, overturned white smoke out of the engine. We jump out of the car, then comes the first small explosion. We run in panic away from the car. She is barefoot. The only thing we saved from the car, are our mobile Phones. 30 seconds have passed, then comes another blow, orange flames and black smoke pouring off the car and over the highway.
Cars drive past all the time. Nobody does hint to stop. Only viewing curious about us :-(
Two blonde ladies and a white burning car!!!!! 

   
Heldigvis får hun ringt etter samboeren sin og han kontakter politi og brannvesen. Vi trodde det tok uendelig lang tid før alle kom frem og hjalp oss, men i ettertid ser vi på telefon loggen at det hele gikk mye raskere. "Bare" 30 min.
 ****************
Fortunately, she manages to call her boyfriend and he contacts the police and fire departments. We thought it took infinitely long time before anyone came forward and helped us, but in hindsight the phone log it all went much faster. " Only " 30 min.Tenk om vi ikke hadde hørt lyden??? Vi fikk ingen varsellys eller signaler fra bilen om at noe var ALVORLIG GALT.
Takk og lov at vi lever og er uskadd! Hun og han mistet bilen og flere eiendeler.
Jeg mistet flyet hjem og ALT jeg hadde med. Bare PC og IPAD er jo "halve livet".
Heldigvis fant brannmannskapene rester av pengeboken min. Jeg klarte å brekke frem sertifikatet. Etter vask, var det mulig å se at dette var meg, ellers hadde jeg ikke kommet meg
hjem til Norge med det aller første :-)
***************
Imagine if we had not heard the sound??? We were given no warning lights or signals from the car that something was seriously wrong.Thank God we are alive and unharmed! She and he lost the car and some personal possessions .I lost my plane home and ALL my luggage. Only PC and IPAD is my "half- life" .Luckily the fire crews rest some part of my wallet. I managed to find the certificate. After washing, it was possible to see that this was me, otherwise I would not have been on my wayhome to Norway with the very first :-)
 PS. Det eneste som var helt etter bil brannen, var et smykke med Jesus på korset og Jomfru Maria, samt et smykke med symboler fra de gamle Norrøne Gudene.
Hva skal en tro om det?
***************
 PS. The only thing that was saved from the car fire, was a necklace with Jesus on the Cross and Virgin Mary, and a necklace with a design from the old Viking gods.What should one think about it?

Thankful hugs from

1 kommentar:

aina sa...

Gud så godt at dere kom levende fra dette!! En slik opplevelse er det vel ingen som vil sitte med... ...men når det først skjer er det vel bare takknemligheten som sitter igjen. Skal tro om ikke det var noen som passet på dere! Håper bare dere kommer over sjokket ganske så raskt.
Riktig god helg til deg!